Referencje od klientów

Wiceprezes Zarządu ARTOM, Piotr Pawłowski

artom ref

 

Prokurent TAMEX Obiekty Sportowe, Teresa Wołoszka

tamex ref

 

Prezes Zarządu TAMEX Obiekty Sportowe, Edyta Sobecka

tamex ref suwałki